Galerija

Grad ima 34 prostorov, ki so opremljeni z avtentičnim interierom.

 

Zunanjost, atrij in grajska kapela

Grad obsega 2300 m2 stanovanjske površine. V atriju, ki je obdan z renesančnimi arkadami iz leta 1525 se vzpenja veliki jesen. V atriju se nahaja baročni vodjak iz leta 1810 delobavarskega kamnoseka Johanessa Urbassa. Nekatere spodnje arkade v atriju so bile zazidane leta 1795 med večjo prenovo, vhod pa je bil prestavljen na severno stran. Na vhodu je viden grb barona Haller von Hallersteina. Na južnem delu je viden renesančni portal, ki vodi v klet, na zahodni strani pa je ohranjen prvotni vhod v grad iz 14. – 15. stoletja.
Na vzhodni strani je vhod v grajsko kapelo z oltarjem.  V grajski kapeli je ohranjeno sredneveško ognišče in 2 strelni lini.

 

 

1. nadstropje

Kamnite stopnice vodijo do prvega nadstropja, ki obsga okoli 550 m2. V arkadnem kodniku so še vidni baročni tlakovci iz 16 stoletja. Vse sobe so pretežno opremljene s pohištvom iz 17 -19. stoletja (barok, jožefinsko stil, empir, biedermeier). V letih 1948-1998 je bilo prvo nadstopje namenjeno ostarelim sestram usmiljenkam, ki so si uredile provizorično kapelo. Med II. svetovno vojno je nemška vojska v JZ sobi postavila razdelilnico hrane. Ohranila se je slika nemškega vojaka in kuharja. V središčni sobi so ohranjene zgodnje baročne poslikave z akti iz leta 1525.

 

 

pritličje

V pritličju se nahaja 9 prostorov s kuhinjo in jedilnico opremljeno v staronemškem in biedermeirskem slogu. Pot vodi do lovske sobe, ki je največja v gradu in obsega 200 m2. V lovski sobi so raztavljene lovse trofere in srednjeveško orožje. Lovska soba je opremljena v veliki meri s staronemškim pohištvom.

 

 

 

kletni prostori in soba za mučenje

Kletni prostori obsegajo 450 m2. Ker je bil grad leta 1515 v času kmečnih uporov požgan, so ob obnovi pritličje in kleti zasuli z ostanki prvotnega gradu ter narediti nekaj prezidav. V kleti je še vidno 15 strelnih lin za loke in samostrele. Viden je tudi ostanek bergreieda (stolpa), ki se je nekoz vzdigoval nad gradom. V kletnih prostorih se nahaja rustikalno pohištvo in vinski sodi. Opremljena je tudi soba za mučenje z sramotilno tablo, železnim stolom in natezalnico. V ostanku stolpa je viden tudi tunel za pobeg, ki je v večjem delu zasut.

 

 

vrt in okolica

Okoli gradu je urejena pot s kamitimi ploščami. Pred gradom se razprostrira grajski pa, ki vodi do glavne ceste vključuje pa še pristavo in kozolec “toplar”. Pred glavno cesto je ohranjen rimski miljnik, ki je služil v 16. stoletju kot sramotilni steber, še zlasti v obdobju grofice Barbare Bele, ki je bila poznana po svoji krutosti. Brežina gradu je utrjena z nasadom akacij zaradi utrditve brežine.  V grajskem vrtu se nahaja ribnik in fontana Marije kraljice, ki jo je ustavil arhitekt Jože Plečnik okoli leta 1920. Pod gradom je saniran plavalni bazen, ki se napaja iz lokalnega potoka. Ta bazen je leta 1942 zgradila nemška vojska, ki je imela postojanko na gradu. Pod gradom je tudi izvir pitne vode, ki se imenuje Cerin. Nekoč je tam stala črpalka, ki je dovajala pitno vodo h gradu. Od gradu vodi cesta v dolino, kjer se nahaja jezero, nekdanji ribnik, ki je bil namenjen v 17. stoletju kot gojišče rakov. Postavila ga je rodbina Kajzelj in blizu njega uredila tudi tople grede. Na SV delu je nekoč stal okrogel obrambni stolp, ki je bil višji od gradu vendar je bil porušen med sanacijo okoli leta 1795. Na vzhodni strani, kjer je bil pred 18. stoletjem glavni vhod se je nahajal grajski vrt, katerega Valvazor opisuje kot najlepšega na južnem Kranjskem.