Galerija

Grad ima 34 prostorov, ki so opremljeni z avtentičnim interjerjem.

 

ZUNANJOST; ATRIJ IN GRAJSKA KAPELA SV. JANEZA NEPOMUKA

Grad obsega 2300 kv. metrov stanovanjske površine. V atriju, ki je obdan z renesančnimi arkadami iz leta 1525, se vzpenja veliki jesen. Tam je tudi baročni vodnjak iz leta 1810, ki je delo bavarskega kamnoseka Johanessa Urbassa. Nekatere spodnje arkade v atriju so bile zazidane leta 1795 med večjo prenovo, vhod pa je bil prestavljen na severno stran. Na vhodu je viden grb barona Hallerja von Hallersteina. Na južnem delu je viden renesančni portal, ki vodi v klet, na zahodni strani pa je ohranjen prvotni vhod v grad iz 14. do 15. stoletja.
Na vzhodni strani je vhod v grajsko kapelo z oltarjem. V grajski kapeli so še ohranjeni srednjeveško ognjišče in dve strelni lini.

 

1. NADSTOPJE

Kamnite stopnice vodijo do prvega nadstropja, ki obsega okoli 550 kv. metrov. V arkadnem hodniku so še vidni baročni tlakovci iz 16. stoletja. Vse sobe so pretežno opremljene s pohištvom iz obdobja 17. do 19. stoletja (barok, jožefinski stil, empir, bidermajer). V letih 1948–1998 je bilo prvo nadstropje namenjeno ostarelim sestram usmiljenkam, ki so si uredile provizorično kapelo. Med II. svetovno vojno je nemška vojska v JZ sobi postavila razdelilnico hrane. Ohranila se je slika nemškega vojaka in kuharja. V središčni sobi so ohranjene zgodnje baročne poslikave z akti iz leta 1525.

PRITLIČJE

V pritličju je 9 prostorov s kuhinjo in jedilnico opremljeno v staronemškem in bidermajerskem slogu. Pot vodi do lovske sobe, ki je največja v gradu in obsega 200 kv. metrov. V lovski sobi so razstavljene lovske trofeje in srednjeveško orožje. Lovska soba je opremljena v veliki meri s staronemškim pohištvom t.i. Alt Deutch. V pritličju se nahaja soba posvečena zgodovini gradu in nemški okupaciji 1941 – 1945.

 

KLETNI PROSTORI IN SOBA ZA MUČENJE

Kletni prostori obsegajo 450 kv. metrov. Ker je bil grad leta 1515 v času kmečkih uporov požgan, so ob obnovi pritličje in kleti zasuli z ostanki prvotnega gradu ter naredili nekaj prezidav. V kleti je še vidno 15 strelnih lin za lokostrelce in samostrelce. Viden je tudi ostanek bergreieda (stolpa), ki se je nekoč vzdigoval nad gradom. V kletnih prostorih se nahajajo rustikalno pohištvo in vinski sodi. Opremljena je tudi soba za mučenje s sramotilno tablo, železnim stolom in natezalnico. V ostanku stolpa je viden tudi predor za pobeg, ki je v večjem delu zasut.

 

VRT IN OKOLICA

Okoli gradu je urejena pot s kamnitimi ploščami. Pred gradom se razprostira grajski park, ki vodi do glavne ceste, vključuje pa še pristavo in kozolec »toplar«. Pred glavno cesto je ohranjen rimski miljnik, ki je služil v 16. stoletju kot sramotilni steber, še zlasti v obdobju grofice Barbare Bele, ki je bila poznana po svoji krutosti. Brežina gradu je utrjena z nasadom akacij. V grajskem vrtu sta ribnik in fontana Marije kraljice, ki jo je ustvaril arhitekt Jože Plečnik okoli leta 1920. Pod gradom je saniran plavalni bazen, ki se napaja iz lokalnega potoka. Ta bazen je leta 1942 zgradila nemška vojska, ki je imela na gradu postojanko. Pod gradom je tudi izvir pitne vode, ki se imenuje Cerin. Nekoč je tam stala črpalka, ki je dovajala pitno vodo h gradu. Od gradu vodi cesta v dolino, kjer se nahaja jezero, nekdanji ribnik, ki je bil v 17. stoletju namenjen za gojišče rakov. Postavila ga je rodbina Kajzelj in blizu njega uredila tudi tople grede. Na SV delu je nekoč stal okrogel obrambni stolp, ki je bil višji od gradu, vendar je bil porušen med sanacijo okoli leta 1795. Na vzhodni strani, kjer je bil pred 18. stoletjem glavni vhod, je bil grajski vrt, ki ga Valvasor opisuje kot najlepšega na južnem Kranjskem.