Skrivnost grofice Barbare Bele  (v pripravi….)

Iz grajskih kevdrov teče vino,
Heja, Hejo!
Zažgali grofu smo graščino,
Heja, hejo!
Grad gori, grof beži,
vino teče naj, še teče kri!
 .

Igra “Pobeg iz gradu” se naslanja na resnične dogodke junija leta 1515.

Igra vas vodi skozi ves grad, tako da si lahko ogledate vseh 43 prostorov na gradu Raka.

Igra je namenjena za večje ševilo igralcev, razdeljenih v več skupin in je primera tudi za “Team building”.

 

Iz zgodovine:

Slovenski kmečki upor 1515 je bil največji upor kmetov na Slovenskem. Uprli so se podložniki na Kranjskem, Štajerskem in Koroškem. Povod za začetek upora je bilo izkoriščanje nekaterih zemljiških gospodov nad svojimi podložniki. V Slovenskih Konjicah so zborovali uporni kmetje, ki so peticijo s svojimi zahtevami poslali cesarju na Dunaj:

“Presvetli cesar, najmilostljivejši gospod! Mi ubogi ljudje, vsi in vsak med nami, pa tudi celokupna gmajna, ki smo sedaj vsi skupaj zbrani v Konjicah in vsa zveza od Kranjske do Ptuja, dajemo vašemu cesarskemu veličanstvu na znanje, kakšna velika krivica in obremenitev nam je povsod od naših višjih storjena bila” (Iz pritožbe kmetov cesarju Maksimiljanu, maja 1515)

Začel se je marca  1515 na posestvu zemljiškega gospoda Jurija Thurna v Kočevju, ki je bil tudi lastnik gradov Krško, Svibno in Klevevž. Na velikem kmečkem zborovanju pri Novem mestu so se 14. maja uporniki dogovorili, da bodo napadli več gradov. Uporniki so zavzeli grad Mehovo. Nato se je upor z Dolenjske razširil čez Savo na Štajersko.

Konec maja so uporniki zavzeli gradova Pilštanj in Podčetrtek. Junija je upor zajel Koroško. 11. junija 1515 je cesar s posebno listino prepovedal uporniško gibanje v vseh treh deželah. S tem je hotel pridobiti čas, da bi plemstvo zbralo vojsko proti upornikom.

Junija 1515 so kmetje napadli brežiški grad, za njim so zavzeli še grad Rajhenburg. Julija 1515 so uporniki zavzeli še gradove Kunšperk, Podsredo, Bizeljsko, Rako.

Napad plemiške vojske na kmečko zvezo se je začel najprej na Koroškem, nato na Štajerskem. Prve dni julija je prišlo pri Celju do največjega spopada med plemiči in kmeti, kjer so kmetje doživeli strahovit poraz.

Okrog 22. julija je plemiška vojska prešla Savo pri Rajhenburgu in nadaljevala pohod po Dolenjski. V začetku avgusta 1515 je bil štiri mesece trajajoči upor zadušen v vseh treh slovenskih deželah.

 

Junija 1515 so uporni kmetje zavzamejo grad Raka – Arch

Grajske ljudi so po požigu vpregli v plug ter jih potem zaprli v podzemeljsko jamo v gozdu Lašče v Peklu. Od tam so jih rešili graščaki iz brestaniškega gradu, po obvestilu krajanke iz vasi Ardro, ki je poslala jezdeca s sporočilom.

Po še  živem ljudskem izročilu je grofica Barbara Bela ukazovala biričem, da so neposlušne tlačane pretepali in jih privezovali na sramotni steber, ki še danes stoji 5 metrov proč od ceste pri odcepu vozne poti v grad.

Ecape room je v pripravi in trenutno do nadaljneg ani na voljo.